Rīcības plāns

Rīcības plāns

2019. gads
Ideja
Ideja par salas iegādi

Aptuveni 4 gadus atpakaļ radās ideja iegādāties salu. Sākas salas piemeklēšanas process.

2022. gads
Jaunlatvija
Ideja sāk realizēties

Tiek pieņemts lēmums iegādāties Vatu Varu salu. Tiek izveidota Jaunlatvijas projekta mājaslapa. Pirmo investoru piesaiste. Pirmās publikācijas masu saziņas līdzekļos.

2023. gads
Pūļa finansējums
Aktīva finansējuma piesaiste

Notiek aktīva finansējuma piesaiste pēc  Crowdfunding principa. Slegti sadarbības līgumi ar uzņēmējiem, kuri vēlas atvērt biznesu Jaunlatvijā.

2023.
Iegāde
Salas iegāde

Šī gada otrajā pusē notiks salas iegāde.

2023./2024 gads
Pārvākšanās
Pārvākšanās uz Jaunlatviju

Šī gada beigās vai vēlākais līdz 2024. gada martam salā ierodas pirmie jaunlatvieši. Tiek organizēti charter reisi uz Fidži no Rīgas. Mikromāju būvniecība un infrastūras izveide.

2026. gads
Autonomija
Autonomija no Fidžī

Jau no salas iegādes brīža tiks uzsāktas sarunas par autonomijas statusa iegūšanu.

2029.- 2031. gads
Neatkarība
Neatkarīga valsts

Pēc autonomijas statusa iegūšanas uzreiz tiks strādāts pie neatkarīgas valsts statusa iegūšanas.